Phương thức thanh toán


 
Quý khách hàng thực hiện thanh toán phí dịch vụ theo một trong hai hính thức là: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc Chuyển khoản.

 

Hình thức 1 - Thanh toán bằng tiền mặt: Áp dụng trong trường hợp Nhân viên hỗ trợ của HiVi trực tiếp thực hiện, cung cấp dịch vụ tại Văn phòng của khách hàng. Hoặc khách hàng đến trực tiếp mua hàng tại công ty

Hình thức 2 - Thanh toán bằng chuyển khoản: Áp dụng trong trường hợp khách hàng ở xa, hàng hóa được vận chuyển qua bưu điện và các phương tiện vẫn chuyển khác...  Quý khách hàng thực hiện thanh toán phí dịch vụ bằng hình thức chuyển khoản thông qua những tài khoản sau đây:

 

 

Số tài khoản: 711A15270093 - Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thuân

Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hà Tây (nay là Hà Đông - HN)

 

 

Số tài khoản: 0021001157398 - Chủ tài khoản: Vũ Đức Trường

 

 

Số tài khoản : 002-172153-041 - Chủ tài khoản: Vũ Đức Trường

 

 

Ngân hàng Nông Nghiệp

Số tài khoản: 2200-205-295-220 - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh

Ngân hàng: Agribank Chi nhánh Hà Tây (nay là Hà Đông - HN)