Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức & sự kiện

Ngân hàng Nhà nước: 'Người dùng thẻ chỉ trả phí cho dịch vụ họ sử dụng'

Ngân hàng có nhiều loại phí cho các dịch vụ khác nhau nhưng khách hàng không phải trả tất cả các phí đó mà chỉ trả đối với loại dịch vụ mà họ sử dụng, theo Ngân hàng Nhà nước.

HSBC: Người lao động Việt muốn nghỉ hưu sớm

Việc lập kế hoạch nghỉ hưu xuất hiện sớm hơn, cho dù độ tuổi quy định ở Việt Nam thấp hơn nhiều nước và quỹ hưu trí đứng trước áp lực lớn.